Tidigare nöjda kunder

Nedan kan ni se en del av våra referenser.
Önskar ni kontakt med några av våra referenser är ni välkomna att höra av er till oss för vidare återkoppling.

Fasad Lidingö

Tidigare isolerad fasad som behövdes renoveras om i samband med en ombyggnation på villan. De nya ytorna kompleterades med ny isolering och så lagades sprickor på övrig yta innan ommålning av hela fasaden. Även trädetaljer på huset målades om.

Fasad Uppl-Väsby

Fasaden tilläggsisolerades med en helt ny stomme av serporoc. Därefter stänkputsades fasaden med en vacker vit färg och trädetaljer målades med en röd färg som fick allt att smällta ihop. Grunden lagades även den på sprickor och målades.

Fasad Älta

Denna fastighet hade tidigare en tegelfasad. Men då kunden hade tröttnat på teglet hjälpte vi honom att få en tjockputs avslutat med en stänkputs i vit kulör.

Fasad Örby

Den här reveterade fasaden hade kraftigt med sprickor och bomsläpp. Alla sprickor och bom knackades upp och lagades. Fasaden stänkputsades sedan med en liknande kulör som tidigare befintliga. Vi målade även vindskivor, takfot och sockel.

Fasad Älta

Här valde vi att stänkputsa med en grövre stänkputs för att få bort den grova håliga ytan som terrasitputsen har efter kundens begäran. Vi målade även fönster och monterade fönster och dörrar+garagedörr, vilket inte syns än på denna bild. Ny bild att vänta!

Sockel Saltsjö

Denna sockel var en blandning av gammal puts och nyproduktion bestående av leca block. Vi påförde ett lager tjockputs för att få båda ytorna enhetliga. Vi lämnade sockeln ofärgad då kund ville måla sockeln som ett sommarprojekt på egen hand.

Fasad Sollentuna

Här fick vi knacka upp en hel del sprickor och bom då fasaden hade dragit i sig mycket fukt som expanderat under vintertid. Vi slutförde med en snygg ädelputs i gul kulör.

FASAD Sollentuna

På denna fastighet rev vi ner hela fasadputsen och byggde upp den från stommen då den var i så pass dåligt skick. Vi bytte även taket på denna fastighet med nya enkupiga tegelpannor samt målningsarbeten.

Fasad Rotebro

Denna gavelsida saknade putsnät, vilket hade resulterat i spindelnätsliknande sprickor över hela putsen. Hela putsen knackades ner och nytt putsnät monterades över samtlig yta. Grundputs, täckputs och avslutning med en vit stänkputs.

GaragePuts Nacka

Putsen på detta garage hade börjat förfalla, framförallt på ena sidan.
Vi hjälpte då denna kund med att skapa ett nytt skikt med puts och förstärkte med extra putsnät och avslutade med en stänkputs i vit kulör.

Fasad Danderyd

Denna fasad lagades på sprickor och bom. Vi fick även montera specialanpassade fönstersmyglar runt nedervåningens nya fönster kunden hade installerat, som inte var anpassad för en putsfasad. Vi avslutade med en lite ovanligare röd stänkputs.

Altan Väsby

Detta projekt kräver inte så mycket beskrivning. Vi byggde detta altandäck efter kundens önskemål. Vi gjorde även ett utförligt grundjobb med gjutna pelare och dränerad mark för att öka altanens livslängd. Självklart med underhåll i åtanke!

fasad Farsta

Denna fasad var i så pass dåligt skick att vi fick riva ner hela putsen till stommen då den saknade putsnät.
Vi gjorde om putsen med godkänt 
rostfritt putsnät och slutförde med en fräsch vit stänkputs.

Garage Puts Täby

Här stötte vi på ett helt nybyggt garage i leca block. Vi monterade ett rostfritt putsnät. Därefter påförde vi en tjockputs och avslutade än en gång med en snygg och fräsch vit stänkputs, självklart efter kundens önskemål.

Fasad Tak Täby

Denna fasad var ursrungligen en trä/tegel fasad. Väggarna tilläggsisolerades och putsades.
Även taket byggdes om med helt nya (större) takstolar för att skapa bostadsyta även på övervåningen.
Ett helt nytt hus helt enkelt!

Fasad Örby

Här skulle det utföras en enklare lagning av sprickor och bom, men när arbetet påbörjades visade det sig att det saknades putsnät. Efter en diskussion med kund kom vi överens om att riva ner två sidor helt och montera nytt putsnät, vilket var rätt beslut.

Sockel Älta

Här lagade vi en helt raserad sockel, även delar av fasadputsen som också krävde en del spritputs för att skapa en liknande struktur som övrig fasad. Vi målade endast våra lagningar enligt avtal med kund då han ville måla resten själv för att hålla ner budgeten.

Vindsgolv Kallhäll

Här bestod vindsgolvet tidigare av tunna masonitskivor. Kunden ville ha ett starkare vindsgolv att kunna gå på så vi valde att montera tjockare råspont för stabilitet, men även för att det var det enda vi fick in på grund av en begränsad vindslucka.

Xlent renoverar fasad i Stockholm med omnejd och vänder sig främst till privatpersoner. Vi är bland annat verksamma i Sollentuna, Nacka, Lidingö, Täby, Danderyd, Järfälla, Bromma, Solna och Sundbyberg. Vi utför även fasadrenovering och övriga arbeten i resten av Stockholms kommuner och Mälardalen. Vi har alltid:

» Kostnadsfria offerter
» Upp till 10 års garanti
» Fasta priser
» ROT-avdrag
​​​​​​​
Kontakta oss redan idag för en genomgång av er fasad och en kostnadsfri offert därefter!

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!