Integritetspolicy

XLent Tak & Fasad AB är måna om er personliga integritet och strävar efter en hög skyddsnivå vid all hantering av personuppgifter. Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU/EES. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

XLent Tak & Fasad AB är måna om er personliga integritet och strävar efter en hög skyddsnivå vid all hantering av personuppgifter. Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU/EES. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.
 
Vad är vårt ändamål med insamlingen av dina personuppgifter?
Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.
 
Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?
De personuppgifter vi har finns i vårt affärssystem, samt den information som skickats via mejl. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.
  
Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen
Som allmän information, har vi nedan beskrivit dina rättigheter enligt GDPR.
Oavsett vilken information ett företag har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”).
Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen ett företag har om dig. Du får även information om ändamålet med personuppgiften och lagringsperioden.

Rätt till rättelse.
Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad

Rätt att bli raderad.
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Ett företag har rätt att neka borttagning av personuppgifter om det finns legala skyldigheter, tex bokföring och penningtvättslagstiftning.

Rätt till dataportabilitet.
Om företagets rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.
Du har alltid rätt att slippa viss marknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.
 
XLent Tak & Fasad AB
Tel: 0739-080 499
E-post: chanel@xlentab.se
Org-nr: 556886-9613
Adress: Vegagatan 2, 172 34 Sundbyberg

Fasadrenovering Stockholm

» Sollentuna
» Nacka
» Lidingö
» Täby
» Danderyd
» Järfälla
» Bromma
» Solna
» Sundbyberg

Vi utför även fasadrenovering och övriga arbeten i resten av Stockholms kommuner och Mälardalen.

» Kostnadsfria offerter
» Upp till 10 års garanti
» Fasta priser
» ROT-avdrag

Kontakta oss redan idag för en genomgång av er fasad och en kostnadsfri offert därefter!